Projekt przyczyni się do wykorzystania walorów antropogenicznych obszaru, gdyż jego głównym założeniem jest upowszechnienie, zachowanych na tym obszarze tradycji i kultury Mazowsza, których wyrazem są obiekty zabytkowe (świeckie i sakralne) rękodzieło, folklor czy, co najistotniejsze w ramach niniejszego projektu – kulinaria. Janusz Bohdanowicz w komentarzu do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. III napisał o tym obszarze: „W Polsce wschodniej, na obszarze międzyrzecza Wisły, Narwi i Bugu dużą popularnością cieszą się tak zwane „pierogi pieczone”, „sójki” czy też od nazw nadzienia określane terminami „kasioki”, „kapuścioki” itp. W ramach projektu w wiosce kulinarnej odbywać się będą warsztaty i pokazy kulinarne przygotowywania sójki mazowieckiej.

W modernizowanym obiekcie odbywać się będą pokazy kulinarne i kursy kulinarne zaplanowane jako kilka godzin nauki, dobrej zabawy oraz obcowania ze smakiem. W kursach uczestniczyć będą mogli zarówno dla profesjonaliści, amatorzy, jak i entuzjaści gotowania w domowym zaciszu. Uczestnikiem kursu może być każdy, nawet najmłodszy adept sztuki kulinarnej. Słuchacze nabędą wiedzę na temat kuchni tradycyjnej, produktów, zwyczajów lokalnych i nauczą się krok po kroku jak przygotować prezentowane potrawy, własnoręcznie je gotując w kuchni (zmodernizowanej i wyposażonej w ramach projektu) lub uczestnicząc w pokazie dzięki multimediom (transmisja na monitorze w sali warsztatowej). Warsztaty będą organizowane dla dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi, osób dorosłych zarówno indywidualnych jak i zorganizowanych grup a także dla firm w ramach popularnych imprez integracyjnych.

Poza kursami i pokazami kulinarnymi w obiekcie będą się odbywać:
- pokazy strażackie,
- Warsztaty „Cegłowensis” (jest to nowatorska forma zajęć głównie dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym polegająca na malowaniu na cegłach prowadzona przez osobę specjalizującą się w Arteterapii),
- Lekcje Regionalizmu (warsztaty dla osób w każdym wieku dotyczące między innymi etnografii regionu, budownictwa mieszkalnego i gospodarczego w gminie, folkloru, zabytków połączone z prezentacją autentycznych urządzeń stanowiących niegdyś wyposażenie gospodarstw w gminie),
- realizowany będzie również projekt „Czytelna multimedialna Regionalna” – w ramach, którego opracowana została wiedza o Gminie Cegłów,
- Warsztaty Wycinanek Artystycznych (zajęcia z ludowej twórczości wskrzeszające tradycyjne sposoby spędzania niegdyś wolnego czasu na terenach gminy),
- swoje dzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby, haftu, fotografii prezentować będą również lokalni artyści.

Dla zapewnienia kompleksowości i jak największej atrakcyjności oferty turystycznej projekt „Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów” będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice oraz Stowarzyszenie „Biegacz”.