XXV-lecie Samorządu Terytorialnego w Gminie Cegłów

Dokładnie w tym roku minęło 25 lat, od momentu, kiedy po raz pierwszy odbyły się wybory do rad gmin. Z tej okazji 27 maja br. Samorząd Gminy Cegłów zorganizował uroczyste obchody, na których spotkali się byli i obecni samorządowcy, wójtowie, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m. in. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Przewodniczący Rady LGD Ziemi Mińskiej Marcin Sawicki, Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial, radni powiatowi z terenu gminy Cegłów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, prezesi stowarzyszeń i OSP.

Jubileusz odbył się w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu. Minione 25 lat cegłowskiego samorządu podsumował Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman, wspominając o najważniejszych inwestycjach i przedsięwzięciach na przełomie minionych VI kadencji oraz planach na rozpoczętą już VII kadencję.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Janicki podsumował 25 lat w kontekście pracy Rady Gminy Cegłów.

Głos zabrał również pan Wojciech Witczak, który piastował stanowisko Wójta Gminy Stanisławów w latach 1990 – 2014, obecnie pełni stanowisko Zastępcy Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych, opowiadając o czasie reform i zmianach ustrojowych, które nastąpiły w tym czasie. Jest to najdłuższy staż pracy na stanowisku Wójta w powiecie mińskim.

Uroczystość była również doskonałą okazją, aby wyróżnić osoby, które swoim długoletnim stażem pracy lub pełnieniem funkcji społecznych przyczyniły się do rozwoju gminy Cegłów.

 

Odznaczenia dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządu terytorialnego z gminy Cegłów przyznał również Marszałek Województwa. Dodatkowo, także wyróżnił gminę Cegłów medalem okolicznościowym „Pro Masovia”. Jest to prestiżowa nagroda dla osób fizycznych lub instytucji, które całokształtem działalności lub realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Miłym akcentem dla wszystkich zebranych było wystąpienie Pań z zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z Podciernia „Podciernianki oraz zespołu jazzowego „2-5-1”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali publikację wydaną przez Urząd Gminy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną pt. „25 lat Samorządu Gminy Cegłów”. Całą uroczystość poprowadził p. Tadeusz Lempkowski.

fot. Tomasz Kulma

Galeria