XVI Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego

W dniu 30 września 2014 roku w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu odbył się XVI Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego. Otwarcie Konwentu odbyło się o godzinie 10.00 wraz z uroczystym wystąpieniem organizatora spotkania – Wójta Gminy Cegłów – Pan Marcina Uchmana. W spotkaniu udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie oraz zaproszeni goście. Po uroczystym wystąpieniu Pana Wójta goście zostali poczęstowani świeżą sójką mazowiecką wyjętą prosto z pieca, podaną na specjalnie przygotowanej drewnianej łopacie.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat możliwości wsparcia samorządów z instrumentów rządowych. Debatę na ten temat prowadził Pan Marcin Sawicki – Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego. Kolejnym punktem w obradach było wystąpienie przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej Maximus Broker –  Pani Dyrektor Magdaleny Baranowskiej i Pani Moniki Kierzkowskiej, która wygłosiła prezentację na temat potencjału ich firmy i zachęciła do współpracy samorządowców z terenu Powiatu Mińskiego.

Żywe dyskusje były wynikiem wystąpienia Pana Dariusza Uchmana – Zastępcy Wójta Gminy Cegłów na temat koordynowania usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu w świetle zintegrowanej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Samorządowcy wymieniali się swoimi doświadczeniami i omawiali przeszkody z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy. Panel dyskusyjny zakończono  wystąpieniem Pana Tomasza Gójskiego, a następnie Pana Mariusza Sarosieka, który rozwinął temat ,,Grupy zakupowej energii”. Z racji kończącej się kadencji zgromadzeni poruszyli także rozmaite kwestie związane z przyszłością gminy. Uroczysty XVI Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego zakończył się wspólnym zdjęciem uczestników i zaproszeniem Pana Wójta na obiad, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podcierniu. Miłym akcentem w trakcie obiadu było zaśpiewanie kilku przyśpiewek, które wywołały uśmiech na twarzach zgromadzonych.

Na zakończenie Wójt Gminy Cegłów podziękował wszystkim uczestnikom za udział w XVI Konwencie Wójtów i Burmistrzów oraz życzył powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.