Otwarcie Wioski Kulinarnej w Podcierniu

W niedziele 12.10.2014 roku w Podcierniu odbyło się uroczyste otwarcie „Wioski Kulinarnej”. Wioska ta powstała w wyniku realizacji przez Gminę Cegłów projektu unijnego pn. „Wioska kulinarna w Podcierniu – kompleksowa oferta turystyczna Gminy Cegłów”.

W wyniku realizacji projektu został wykonany gruntowny remont budynku wewnątrz jak i na zewnątrz. Nowego wyglądu nabrały wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku. Wokół świetlicy teren został utwardzony kostką brukową, wykonany został podjazd dla niepełnosprawnych. Oprócz tego na wyposażenie obiektu zakupiono nagłośnienie przenośne, nowy komputer wraz z oprogramowaniem, projektor wraz z ekranem i kamerę.

Wioska kulinarna w Podcierniu jest przeznaczona dla turystów, którzy będą chcieli odwiedzać teren Gminy Cegłów i brać czynny udział w organizowanych na jej terenie zajęciach m.in. kulinarnych, regionalnych, strażackich itp.. W wyniku realizacji projektu mającego na celu wypromowanie i przedstawienie oferty Wioski kulinarnej – zaprojektowane zostało charakterystyczne Logo,  powstała strona internetowa www.wioskakulinarna.com, oraz folder turystyczny „Szlakiem Sójki”.

W otwarciu obiektu udział wzięli znamienici goście m.in.:

 Pan Jarosław Kalinowski – Poseł do Europarlamentu,

 Pan Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP,

 Pani Janina Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Obiekt został poświęcony przez duchownych z terenu Gminy Cegłów. Podczas otwarcia Wójt Gminy Cegłów –Marcin Uchman przedstawił przebieg i zakres całego projektu, a także po uroczystym przecięciu wstęgi wręczył osobom zaangażowanym w realizację projektu symboliczne podziękowania. Spotkanie uświetniły występy przedszkolaków oraz Koła Gospodyń w Podcierniu.

Galeria

Galeria