Operator Wioski Kulinarnej w Podcierniu

Wójt Gminy Cegłów informuję, że od dnia 4 stycznia 2016 r. obiekt Wioski Kulinarnej w Podcierniu został przekazany w zarządzanie operatorowi zewnętrznemu firmie BAGS SADOCH & GĄSIOR SPÓŁKA JAWNA na podstawie podpisanej w dniu 14 grudnia 2015 r. umowy koncesji.

W wyniku realizacji projektu „Wioska Kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.2. Turystyka, Gmina Cegłów zobowiązana była powierzyć administrowanie zmodernizowanym obiektem podmiotowi zewnętrznemu. W wyniku prowadzonego przez Gminę Cegłów postępowania na świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioski Kulinarnej w Podcierniu, najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymagania okazała się oferta firmy BAGS SADOCH & GĄSIOR SPÓŁKA JAWNA z Dobrego.

 

W ramach podpisanej umowy administrator obiektu będzie zobowiązany do realizacja celów projektu poprzez administrowanie obiektem Wioski Kulinarnej w Podcierniu, polegającej m.in. na organizacji:

a)     warsztatów, kursów i pokazów kulinarnych przygotowywania tradycyjnej potrawy, w tym m.in. sójki mazowieckie;

b)    warsztatów „Cegłowensis”;

c)     Warsztatów Wycinanek Artystycznych (zajęcia z ludowej twórczości i tradycyjnych sposobów spędzania wolnego czasu);

d)    lekcji regionalizmu (warsztaty dotyczące np. etnografii regionu, folkloru, zabytków, itp.);

e)     pokazów strażackich w ramach Strażackiej Izby Pamięci;

f)     prezentacji lokalnych artystów z dziedzin charakterystycznych dla Cegłowa tj. malarstwa, rzeźby, haftu, fotografii;

g)    zorganizowanie wspólnego systemu promocji oraz obsługi turystów w porozumieniu z Gminą Cegłów oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi;

h)     promocję dziedzictwa kulturowego, produktów tradycyjnych Mazowsza, a także organizację imprez towarzyszących o zasięgu ponadlokalnym;

i)      skuteczna promocja oferty turystycznej, wydarzeń, imprez organizowanych w obiekcie oraz samego projektu i Gminy Cegłów;

j)      wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej odwiedzającej Gminę Cegłów;

k)     realizacja projektu „Regionalna czytelnia multimedialna”.

Galeria