C3R Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy

W niedzielę 5 października br. odbył się Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy C3R. Organizatorem rajdu był Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman, natomiast pomysł na organizację Rajdu powstał z inicjatywy Pana Jacka Nurzyńskiego – jednego z właścicieli baru Epulo.

Rajd miał na celu promocję walorów krajobrazowych Gminy Cegłów, propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim integrację rodzin poprzez aktywne formy wypoczynku. W wydarzeniu tym udział wzięło ok. 70 uczestników, wśród których znalazły się nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci. W rajdzie aktywnie uczestniczył również Wójt Gminy oraz pan Artur Delegacz – przedstawiciel Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, którzy w trakcie trasy opowiadali o walorach gminy oraz opowiedzieli wiele ciekawostek dotyczących m. in. zrealizowanych inwestycji. Po powrocie uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami, a zadawane pytania dotyczyły właśnie tych wypowiedzi.

Współorganizatorem rajdu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Cegłowie, Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, Gill&Bar Epulo, którego właściciele przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu oraz pan Bartłomiej Buczkowski, który przygotował projekt graficzny plakatu informującego o rajdzie. Do organizacji tego wydarzenia przyczyniły się również panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Podciernia, które przygotowały poczęstunek podczas postoju w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, które przy wsparciu funkcjonariuszy z mińskiego Wydziału Ruchu Drogowego zapewnili bezpieczeństwo podczas przejazdu. Działania te ze strony Urzędu Gminy koordynował pan Dariusz Uchman – Zastępca Wójta Gminy Cegłów. Po powrocie Wójt wręczył podziękowania dla współorganizatorów oraz przyznał nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz uczestnika fair play. Do organizacji Rajdu włączyli się również wolontariusze z Zespołu Szkolnego w Cegłowie.