Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Cegłów

W dniu 12 listopada 2014 roku w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu odbył się zaplanowany w ramach zadań projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów” – Dzień Projektu .

Uczestnikami spotkania były osoby biorące udział projekcie w latach 2008-2014 oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zobaczyć przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków, uczęszczających do Małego Przedszkola w Podcierniu, które zaprezentowały przedstawienie o krasnoludkach. Dzieci przygotowane zostały przez Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i okolice, Panią Lucyną Bajszczak wraz z pracownikami.

Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie Pani Katarzyna Korzeń wręczyła statuetki – „ Przyjaciel osób potrzebujących z gminy Cegłów”, zasłużonym osobom, działającym na rzecz w/w mieszkańców gminy. Wyróżnienia otrzymali: Wójt Gminy Cegłów Pan Marcin Uchman, Z-ca wójta Gminy Cegłów Pan Dariusz Uchman, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Pani Jadwiga Kaczorek, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teodora Wójcik oraz Asystent Rodziny Pani Magdalena Mika.

Podziękowania otrzymali również uczestnicy projektu. Przedstawiono prezentację opisującą zadania jakie były prowadzone i realizowane w poszczególnych latach trwania projektu.

Z informacji podsumowujących projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”wynika, że głównym źródłem finansowania były środki zewnętrzne.

Kwota dofinansowania – 527 147,38 zł                    Wkład własny – 63 345,76 zł

W projekcie wzięło udział 40 osób, które skorzystały w ramach projektu „ Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów ” z różnych form wsparcia. W stosunku do każdego Uczestnika Projektu zostały zastosowane instrumenty aktywizacji zawodowej, instrumenty aktywizacji zdrowotnej, instrumenty aktywizacji edukacyjnej, w ramach których przeprowadzone zostały m. in: szkolenia zawodowe, kurs komputerowy, kurs kasy fiskalnej, kurs opiekunki środowiskowej, kurs wizażu, kurs stylizacji, badania z zakresu pracy, rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, warsztaty oraz konsultacje indywidualne aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty wychowawcze, warsztaty zarządzania budżetem domowym, warsztaty skutecznej autoprezentacji z wizażem, warsztaty kulinarne, warsztaty spędzania wolnego czasu w rodzinie, współpraca z asystentem rodziny.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt:

- Zestaw komputerowy komputronik DX-220VB

- Urządzenie wielofunkcyjne canon PIXMA MP 550

- Laptop z oprogramowaniem Asus K 50 iJ SX 148V /Pentium DCT 4300 /Ram:

2GB/

- Niszczarka Fellowes PS-79Ci

- Sejf SentrySafe MS 0200

- Rower Victoria

- Aparat cyfrowy w tym: torba, karta pamięci, aparat, ładowarka

W nastrój liryczny wszystkich uczestników spotkania wprowadziły piosenki , które zaśpiewała Pani Anna Cegiełka – pracownik Urzędu Gminy Cegłów.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaproszeni goście mogli spróbować „Sójki mazowieckiej”, produktu wpisanego na tradycyjną listę potraw regionalnych Mazowsza.

Spotkanie przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Galeria